Zatepľovanie

Obvodové steny panelových domov spôsobujú z povahy stavebného materiálu svojim sálaním pocit nepríjemného chladného prievanu a uľahčujú spoločne s relatívnou vlhkosťou vzduchu kondenzáciu vody, ktorej dôsledkom je prevlhnutie stavebných prvkov, a následne vznik živeho prostredia pre pliesne.

Je všeobecne známe, že podchladené obvodové steny pôsobia negatívne na pohodu a zdravie obyvateľov. Prestupom tepla fasádou počas vykurovacej sezóny dochádza na základe rozdielu medzi vonkajšou a vnútornou teplotou k stratám až vo výške 40% tepelnej energie. V letných mesiacoch dochádza naopak k veľkému prehrievaniu obvodového plášťa, čo má za následok neznesiteľné teplo v bytoch. Nemožno prehliadnuť celkový vzhľad obvodových plášťov, ktorý si žiada citlivé architektonické riešenie. Zmeny teplôt všeobecne počas kalendárneho roka majú za následok opotrebovanie stavebnej konštrukcie domu, so sprievodnými javmi korózie, v krajnom prípade až statické poruchy objektu alebo jeho častí.

Prehliadka obvodového plášta

Pred začatím stavebných prác vykoná FAREL fyzickú prehliadku obvodového plášťa popr. sondáž a záťažové skúšky. V prípade potreby používa termovíziu pre vyhodnotenie tepelných únikov. Cieľom a výsledkom je dosiahnutie presného zhodnotenia aktuálneho stavu obvodovej konštrukcie a navrhnúť potrebné technické riešenie celkovej revitalizácie domu. Rez zatepľovacím systémom

 

 • – Lepiaci tmel
 • – Izolant (polystyrén, vata)
 • – Natĺkacie hmoždenky
 • – Stierkovací tmel
 • – Armovacia tkanina
 • – Podkladový náter
 • – Finálna omietka

 

Zateplovanie

Výhody nadobudnutého zateplenia

Vďaka kvalitnému zatepleniu s dostatočnou tepelnou izoláciou je investor schopný dosiahnuť až 30% úspor na teple. Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch dochádza k pravidelnému ročnému zvyšovaniu cien za teplo v rozpätí 5-7%, jedná sa z pohľadu času o veľmi výhodnú investíciu s veľmi priaznivou dobou návratnosti. Konkrétne návratnosť vložených prostriedkov je možné pomerne presne vyčísliť energetickým výpočtom, a súčasne vykonávame kontrolu komunikáciou so zákazníkmi našich starších realizácií, ktorí nám poskytujú podklady so skutočnými prevádzkovými nákladmi ich objektov. Na vyžiadanie Vás môžeme s týmito materiálmi oboznámiť.

Nepostrádateľnou výhodou je dosiahnutie vynikajúcej tepelnej pohody v jednotlivých bytoch v priebehu kalendárneho roka. S novou fasádou výrazne stúpa kultúra bývania v rámci širšej lokality.

O zatepľovaní sa toho popísalo už naozaj mnoho, ale zatiaľ som nenašiel článok, ktorý by jasne a relatívne stručne popísal všetko podstatné pre ľudí, ktorý o takejto obnove ich domu uvažujú. Ja sa o to v tomto príspevku pokúsim.

Prečo zatepľovať?

Najčastejšie počúvaným argumentom pri zatepľovaní je úspora na vykurovaní. Je to však len jedna z výhod zateplenia. Ďalšími sú predĺženie životnosti domu, neporovnateľný vonkajší vzhľad – estetika, lepšia tepelná pohoda v interiéri a menšie prehrievanie cez obvodové steny a strechu. Nevýhoda je, že približne o 10 cm zhrubnú obvodové steny domu a hlavne celá záležitosť stojí peniaze.

Úspora na vykurovaní

Najväčšie tepelné straty vo viacpodlažných bytových budovách sú cez okná, potom steny a až následne cez strechu. Zateplenie obvodových stien podstatne zredukuje úniky tepla, až o zhruba 70%. Toto číslo je síce vynikajúce, ale keďže straty tepla cez steny tvoria len istú časť celkových tepelných strát objektu, výsledná úspora môže byť niekde na úrovni 30%. Zateplenie pôvodnej strechy prinesie ďalších cca. 5-10%. Výmena okien urobí číselne najväčšiu úsporu, ale bez zateplenia obvodových stien sa prudko zvyšuje riziko vzniku plesní, navyše výmena okien neochráni styky jednotlivých panelov, a teda ani nejako zvlášť nepredĺži životnosť domu. Ešte dôležitá poznámka k tým percentám – skutočné hodnoty sa veľmi líšia od podlažnosti a pôdorysnej geometrie objektu.

Predĺženie životnosti

Z nášho pohľadu veľmi dôležitá vec, ktorú si dnes skutočne málokto uvedomuje. Naše paneláky sú projektované cca. na 80 rokov. Väčšina z nich má momentálne 30-40 rokov, čiže sú zhruba v polovici svojej životnosti. Zateplením obvodových stien a strechy, výmenou copilitov (tie presklené časti pri schodiskách a výťahoch) a okien jednotlivých bytov sa podstatne zvýši životnosť panelákov. Odhad je možno ďalších 40 rokov životnosti oproti pôvodne plánovanej. Čím skôr sú tieto modernizačné práce na paneláku vykonané, tým viac sa zvýši jeho životnosť a hlavne sa môže predísť vzniku vážnejších statických problémov, ako je napríklad skorodovaná spojovacia výstuž medzi jednotlivými panelmi.

Vonkajší vzhľad – estetika

Predpokladáme, že nikto nebude namietať, keď povieme, že nezateplený panelák s jeho škárami a stykmi medzi panelmi, obtečenou a šedou fásadou pôsobí ako bytovka pre sociálne neprispôsobivých občanov na okraji mesta niekde v západnej Európe. Pekným farebným návrhom zateplenia fasády sa dá dosiahnuť vzhľad paneláka zhruba na úrovni jednoduchej novej bytovky. Ten rozdiel je obrovský. Úplne najlepšie si to každý uvedomí na dvoch rôznych vchodoch toho istého domu, pričom jeden už je zateplený a ten druhý vedľajší ešte nie je. Každý z nás má rád pekné veci a vzhľad našeho okolia by nám preto určite nemal byť ľahostajný. Koniec koncov je to práve estetika, ktorú si návštevník okolia alebo vášho domu prvotne všíma. Ja osobne mám vždy keď sa vraciam domov dobrý pocit z toho ako náš panelák vyzerá a že sme ho spoločne pozdvihli na vyššiu estetickú úroveň a tým aj prispeli ku krajšiemu vzhľadu blízkeho okolia.

Tepelná pohoda v interiéri

Toto je odbornejšia záležitosť, ale skúsime vysvetliť. Všetky predmety, aj my ľudia, sálame teplo závislé na našej povrchovej teplote. U človeka je to 36°C. Obvodové steny nezatepleného k zateplenému paneláku majú teplotu približne 14°C ku 18°C, ak vykurujeme vnútorný vzduch na normových 20°C. Plocha stien v interiéri na vás sála o 4°C vyššou teplotou ako v nezateplenom dome, vďaka čomu máte pocit adekvátny 1-2 stupňov vyššej teploty vykurovaného vzduchu v miestnosti. Ak vám stačí taká tepelná pohoda ako pred zateplením, môžete docieliť znížením teploty na termostatických hlaviciach radiátorov ďalšie úspory na vykurovaní.

Zníženie prehrievaniu interiéru v lete

Obyvatelia iných ako podstrešných bytov si tento fakt zrejme ani neuvedomia, keďže cez okná prijmú 90% tepelných ziskov od slnka a zníženie prehrievania cez steny už nie je také významné. Určite by si to uvedomili, ak by mali na oknách namontované účinné vonkajšie žalúzie alebo aspoň roletu. Vtedy by pomer tepelných ziskov od slnka ku ziskom cez steny prudko klesol, čím by sa oveľa viac prejavila pozitívna vlastnosť zateplených stien v ich “nepriepustnosti” voči teplu od slnka.

Najlepšie si to uvedomujú obyvatelia podstrešných podlaží, zateplenie strechy si pochvaľuje každý, ktorého poznám. Pre mňa sú všetky tieto poznatky z praxe príjemných overením teoretických poznatkov, ktoré sa potom dajú využiť spätne v projekčnej činnosti.

Nevýhody zateplenia

Aj keď to bude znieť ako reklama, nevýhody zateplenia okrem zväčšenej hrúbky obvodových stien a komplikácií pri prípadnom montovaní predmetov na fásadu domu, ani nepoznám. Tiež chceme využiť príležitosť a ozrejmiť ľuďom, že obvodové a nosné steny vášho bytu zo zákona nepatria vám, ale sú spoločným majetkom všetkých obyvateľov domu v pomere, aký máte uvedený na katastrálnom výpise z listu vlastníctva. Preto akýkoľvek zásah chcete do nich vykonať, mali by ste mať súhlas od ostatných obyvateľov domu, ako aj príslušného stavebného úradu.

Cena

Treba si uvedomiť, že cena vášho bytu stúpne približne o čiastku ktorú do zateplenia investujete, čiže ani z hľadiska budúceho predaja sa určite nejedná o vyhodené peniaze. Ja osobne by som si byt v dome, kde ani neuvažujú o zateplení a celkovej obnove domu, pre seba určite nekúpil.

Financovanie

V prípade nedostatku vlastných finančních prostriedkov potrebných na prefinancovanie realizácie zateplenia je možné získať časť investicií i z externých zdrojov. Možností je hneď niekoľko:

 • – Štátne úvery a dotácie
 • – Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania ŠFRB
 • – Dotácie na odstránenie systémových porúch z MDVRR
 • – Dotácia a úver z environmentálnych fondov
 • – Úver zo Slovenskej rozvojovej a investičnej banky
 • – Úvery z komerčných bánk
 • – Úvery zo stavebných poisťovní
 • – Program SLOVSEFF na podporu energetickej efektívnosti budov
 • – Vlastné zdroje z fondu opráv

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť